Scenarij: Instalirali smo poslužitelj te je nakon nekog vremena ponestalo prostora na istom. Ne želimo ništa brisati već želimo proširiti disk, kako to možemo najlakše napraviti?

Ako je sustav instaliran na LVM-u najlakše je dodati još jedan disk na poslužitelj te proširiti LVM pool. Recimo da smo disk već dodali na poslužitelj, sljedeći korak je priprema diska za dodavanje u pool:

gdisk /dev/vdb

Kreiraj novu particiju: n
Po defaultu je primary pa samo pritisnemo enter
Default je 1 ako već nema kreiranih particija na disku a označava broj particije ( kreira je kao /dev/vdb1 ) pa samo pritisnemo enter
Počinje od prvog “cilindra” pa ponovno odaberemo enter
Budući da želimo koristiti sav dostupan prostor na disku ponovno odabiremo enter
U sljedećem nas koraku pita za tip particije, default je 8300 što označava Linux filesystem a budući da želimo koristiti Linux LVM upisujemo 8e00
Kako bi smo zapisali novu particijsku tablicu na disk upisujemo w pa enter

Nakon što smo pripremili disk sljedeći je korak dodavnje te nove particije u LVM pool:

 1. Kreiramo fizički volume na /dev/vdb1

  pvcreate /dev/vdb1

 2. Provjerimo koje ime ima volume grupa u koju dodajemo novi disk

  vgdisplay

 3. Proširujemo volume grupu. vg je naziv grupe

  vgextend vg /dev/vdb1

 4. Provjeravamo da li je novi disk dodan

  pvscan

 5. Provjeravamo ime LVM poola koji ćemo proširiti

  lvdisplay

 6. Proširujemo logički volume s novim fizičkim volumeom

  lvextend /dev/vg/lv_root /dev/vdb1

 7. Ako se koristi ext2/3/4 filesystem potrebno je proširiti isti kako bi bio dostupan sustavu.

  resize2fs /dev/vg/lv_root